Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bojęś-Białasik, Anna; Szyma, Marcin

Architektura kościoła i klasztoru na Skałce do początku XVI wieku

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Architecture of the church and monastery on Skałka until the early 16th century
Tytuł źródła Średniowieczny kościół na Skałce w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych
Redaktor źródła Poleski, Jacek
Współtwórca źródła Polska Akademia Umiejętności [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Polska Akademia Umiejętności
Wydawnictwo według MEiN Polska Akademia Umiejętności
Data wydania 2018
Język polski
Zakres stron 25-54
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 147-163
Oznaczenie streszczenia Summ. s. 117-131, 139
ISBN 978-83 7676-285-2
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Architektura kościoła i klasztoru na Skałce do początku XVI wieku / Anna Bojęś-Białasik, Marcin Szyma // W: Średniowieczny kościół na Skałce w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Skałka, kościół, klasztor, badania, architektura, archeologia, historia

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 3
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/