Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47856)
    Książki (7422)
    Artykuły i czasopisma (22000)
    Materiały konferencyjne (22626)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Czubiński, Jacek

Udział Stanisława Tomkowicza w restauracji kolegiaty Bożego Ciała w Bieczu

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Participation of Stanisław Tomkowicz in the conservation of the Corpus Christi collegiate church in Biecz
Seria/Czasopismo Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych = Teka Commission of Architecture, Urban Planning and Landscape Studies
Numeracja T. 13, Nr 3
Data wydania 2017
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 78-85
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 85
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1895-3980
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Udział Stanisława Tomkowicza w restauracji kolegiaty Bożego Ciała w Bieczu / Jacek Czubiński // Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych = Teka Commission of Architecture, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640200] Historia architektury. Zabytki architektury. Twórcy
[133100] Zabytkoznawstwo. Konserwatorstwo. Ochrona zabytków
[640000] Architektura
[130000] Nauka o sztuce. Sztuka
Słowa kluczowe konserwacja zabytków, kolegiata w Bieczu, Sławomir Odrzywolski, Stanisław Tomkowicz, Stanisław Wyspiański

conservation of monuments, collegiate parish church in Biecz, Sławomir Odrzywolski, Stanisław Tomkowicz, Stanisław Wyspiański
Abstrakt
Kolegiacki kościół parafialny w Bieczu jest wybitnym przykładem architektury gotyckiej. W drugiej połowie XIX wieku przeprowadzono w nim prace restauracyjne, które w latach 1887-1895 nadzorował ... więcej

The collegiate parish church in Biecz is an outstanding example of Gothic architecture. In the second half of the nineteenth century, he carried out restoration work, what in 1887-1895 was supervised by ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 9
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 9
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Lubelskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/