Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46601)
    Książki (7634)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22963)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jaśniok, Mariusz; Kołodziej, Jacek; Dudek, Marta

Ocena skutków korozji inicjowanej przez chlorki na ocynkowanej stali zbrojeniowej w zaprawie cementowej metodą spektroskopii impedancyjnej i mikroskopii skaningowej

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Assessing effects of chloride-induced corrosion of galvanized reinforcing steel in cement mortar, using impedance spectroscopy and scanning microscopy
Seria/Czasopismo Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Numeracja R. 61, Nr 7
Data wydania 2018
Język polski
angielski
Zakres stron 176-181
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 181
Bibliografia (liczba pozycji) 28
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 0473-7733
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.15199/41.2018.7.1
Opis bibliograficzny
Ocena skutków korozji inicjowanej przez chlorki na ocynkowanej stali zbrojeniowej w zaprawie cementowej metodą spektroskopii impedancyjnej i mikroskopii skaningowej = Assessing effects of chloride-induced ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe konstrukcje betonowe, stal zbrojeniowa, korozja, chlorki, powłoka cynkowa, EIS, LPR, mikroskopia skaningowa

concrete structures, reinforcing steel, corrosion, chlorides, zinc coating, EIS, LPR, scanning microscopy
Abstrakt
Comparative tests on corrosion of galvanized reinforcing steel in specimens from cement mortar were performed. Ribbed steel of grade B500SP, one of the most commonly used in reinforced concrete structures ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 12
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/