Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46640)
    Książki (7637)
    Artykuły i czasopisma (21081)
    Materiały konferencyjne (22941)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mroziński, Stanisław; Egner, Halina; Piotrowski, Michał

Effects of fatigue testing on low-cycle properties of P91 steel

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo International Journal of Fatigue
Numeracja Vol. 120
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 65-72
Oznaczenie ilustracji fot., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 71-72
Bibliografia (liczba pozycji) 30
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1879-3452
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.ijfatigue.2018.11.001
Opis bibliograficzny
Effects of fatigue testing on low-cycle properties of P91 steel / Stanisław Mroziński, Halina Egner, Michał Piotrowski // International Journal of Fatigue [Dokument elektroniczny]. – 2019, Vol. 120, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe low-cycle fatigue, strain, stress, plastic strain energy, hysteresis, Manson-Coffin curves
Abstrakt
The study presents the results of low-cycle fatigue tests on P91 steel specimens. The tests were carried out under constant strain (εac=const) and constant stress (σa=const) conditions, at two temperatures ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 4.369
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria mechaniczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/