Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22919)
    Materiały konferencyjne (22248)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Motyka, Sabina; Słoniec, Jolanta; Kaczorowska, Anna

IT outsourcing in the assessment of service providers – Poland-Ukraine comparative study

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Współczesne wyzwania przedsiębiorstw – przegląd wybranych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem
Redaktor źródła Kiełtyka, Leszek; Smoląg, Klaudia
Miejsce wydania Częstochowa
Wydawca Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Częstochowska
Data wydania 2018
Język polski
Zakres stron 43-59
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 59
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-83-65951-34-2
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
IT outsourcing in the assessment of service providers – Poland-Ukraine comparative study / Jolanta Słoniec, Sabina Motyka, Anna Kaczorowska // W: Współczesne wyzwania przedsiębiorstw – przegląd ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe IT outsourcing, providers, Poland, Ukraine

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.5
Dyscyplina inżynieria mechaniczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/