Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sánchez, M.; Faria, P.; Ferrara, L.; Horszczaruk, E.; Jonkers, H. M.; Kwiecień, A.; Mosa, J.; Peled, A.; Pereira, A. S.; Snoeck, D.; Stefanidou, M.; Stryszewska, T.; Zając, B.

External treatments for the preventive repair of existing constructions: a review

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Construction and Building Materials
Numeracja Vol. 193
Data wydania 2018
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 435-452
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 448-452
Bibliografia (liczba pozycji) 196
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0950-0618
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.1016/j.conbuildmat.2018.10.173
Opis bibliograficzny
External treatments for the preventive repair of existing constructions: a review / M. Sánchez [et al.], A. Kwiecień [et al.], T. Stryszewska, B. Zając // Construction and Building Materials [Dokument ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
Słowa kluczowe preventive repair, external surface methods, damaged concrete, crack sealing, smart functionalities
Abstrakt
In the present paper different external surface treatments published in the literature as preventive solutions for improving the performance of existing concrete constructions are presented and discussed. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN A
Punktacja czasopisma 40
Impact Factor 4.046
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Liczba arkuszy 1.7
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP COST Action CA15202
BIA 2014-56825 JIN
RYC-2016-21422
12J3617N
PTDC/EPH-PAT/4684/2014: DB-HERITAGE
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/