Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49545)
    Książki (7505)
    Artykuły i czasopisma (22709)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Myczkowski, Zbigniew

Wspomnienie o profesorze Stefanie Myczkowskim

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Ochrona ścisła w parkach narodowych i rezerwatach : bilans osiągnięć i porażek ostatniego półwiecza : konferencja upamiętniająca Profesora Stefana Myczkowskiego w 40. rocznicę Jego śmierci : monografia
Strict nature protection in national parks and conservation areas : success and failures over the last half century : Conference at the University of Agriculture in Krakow. Tribute to Professor Stefan Myczkowski on the 40th anniversary of his death : monograph
Redaktor źródła Bodziarczyk, Jan
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydaw. UR w Krakowie
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Data wydania 2018
Język polski
Zakres stron 7-10
Oznaczenie ilustracji fot.
ISBN 978-83-64758-71-3
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Ochrona ścisła w parkach narodowych i rezerwatach
Miejsce konferencji Kraków, Zakopane
Data konferencji 7-9.06.2017
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wspomnienie o profesorze Stefanie Myczkowskim / Zbigniew Myczkowski // W: Ochrona ścisła w parkach narodowych i rezerwatach : bilans osiągnięć i porażek ostatniego półwiecza : konferencja upamiętniająca ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Stefan Myczkowski, sieć rezerwatów, Tatrzański Park Narodowy, Karol Wojtyła, Jan Paweł II

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.02
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/