Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47529)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21795)
    Materiały konferencyjne (22601)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Myczkowski, Zbigniew

Krajobraz kulturowy – fenomen integracji ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Cultural landscape – phenomenon of integrating cultural and natural heritage protection
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 56
Data wydania 2018
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 70-87
Bibliografia (na str.) 86-87
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0860-2395
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.17425/WK56LANDSCAPE
Opis bibliograficzny
Krajobraz kulturowy – fenomen integracji ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego = Cultural landscape – phenomenon of integrating cultural and natural heritage protection / Zbigniew Myczkowski ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe krajobraz kulturowy, park kulturowy, ustawa krajobrazowa, konserwacja, rewaloryzacja, kreacja, zintegrowana ochrona

cultural landscape, integrated protection, cultural park, protection plan
Abstrakt
Krajobraz można traktować jako „zewnętrzny” wyraz tworów przyrody – natury i dzieł ludzkich: cywilizacji – kultury, nagromadzonych odpowiednio przez miliony i tysiące lat. Jest zarówno otaczającym ... więcej

Landscape can be treated as an “external” expression of creations of nature and those of man: civilisation - culture, accumulated throughout millions and thousands of years respectively. It is both ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 13
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13
Liczba arkuszy 0.8
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/