Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Vlkovský, M.; Veselík, P.; Grzesica, D.

Cargo securing and its economic consequences

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Transport Means 2018 : proceedings of the 22nd International Scientific Conference, October 03-05, 2018, Trakai, Lithuania. Pt. 1
Miejsce wydania Kaunas
Wydawca Kaunas University of Technology
Wydawnictwo według MEiN Kauno Technologijos Universitetas
Data wydania 2018
Język angielski
Seria/Czasopismo Transport Means
ISSN serii 2351-7034
Typ nośnika online
Zakres stron 129-135
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 134-135
Bibliografia (liczba pozycji) 23
Oznaczenie streszczenia Abstr.
Nazwa konferencji 22nd International Scientific Conference Transport Means 2018
Miejsce konferencji Trakai, Lithuania
Data konferencji 3-5.10.2018
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Cargo securing and its economic consequences / M. Vlkovský, P. Veselík, D. Grzesica // W: Transport Means 2018 : proceedings of the 22nd International Scientific Conference, October 03-05, 2018, Trakai, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe cargo securing, transport system, transport market, acceleration coefficients, descriptive statistics, exploratory data analysis, normality tests
Abstrakt
The paper deals with the economic aspects of cargo securing in relation to higher transport safety. Cargo securing is currently considered a solved area, although standards regulating this issue contain ... więcej

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Liczba arkuszy 0.81
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP ROZVOLOG: Development of Capabilities and Sustainability of Logistics Support (DZRO ROZVOLOG 2016-2020) funded by the Ministry of Defence of the Czech Republic
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/