Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47529)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21795)
    Materiały konferencyjne (22601)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gyurkovich, Jacek

Współczesne interpretacje klimatu miejsca

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Contemporary interpretations of the atmosphere of a place
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 55
Data wydania 2018
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 96-104
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 103
Bibliografia (liczba pozycji) 7
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0860-2395
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.17425/WK55PLACE
Opis bibliograficzny
Współczesne interpretacje klimatu miejsca = Contemporary interpretations of the atmosphere of a place / Jacek Gyurkovich // Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Centrum Gdańska, nowa architektura mieszkaniowa, historyczny kontekst

Gdańsk city centre, new residential architecture, historical context
Abstrakt
Artykuł przedstawia problem współczesnych rozwiązań głównie wielorodzinnej architektury, miesz-kaniowej lokalizowanej w centrum historycznym Gdańska nad Motławą oraz na Wyspie Spichrzów. Konkursy ... więcej

The article presents the problem of contemporary solutions primarily concerning multi-family resi-dential architecture located in the historical centre of Gdańsk on the Motława River and on Wyspa Spichrzów ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 13
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/