Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47528)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21794)
    Materiały konferencyjne (22602)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa

Powroty do przeszłości w centrach miast historycznych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Return to the past in centres of historic cities
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 56
Data wydania 2018
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 23-32
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 32
Bibliografia (liczba pozycji) 24
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0860-2395
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.17425/WK56RETURN
Opis bibliograficzny
Powroty do przeszłości w centrach miast historycznych = Return to the past in centres of historic cities / Ewa Węcławowicz-Gyurkovich // Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe współczesna odbudowa śródmieść miast historycznych

contemporary reconstruction of town centres in historic cities
Abstrakt
Streszczenie Zniszczenia II wojny światowej powodowały zarówno w naszym kraju, jak i w krajach Zachodu konieczność naprawiania historycznych układów i budynków zabytkowych. W ciągu przeszło siedemdziesięciu ... więcej

Abstract Because of the ravages of World War II, both in Poland and western countries, it was necessary to repair the historic complexes and individual buildings. In the course of over seventy years various ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 13
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/