Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Banet, Krystian; Rogala, Sylwia

Znaczenie współpracy miast i gmin w kreowaniu efektywnych systemów transportowych w odpowiedzi na zjawisko urban sprawl

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Importance of cooperation between cities and communes in creating effective transportation systems as an answer to negative effects of urban sprawl
Tytuł źródła Gospodarka przestrzenna XXI wieku
Redaktor źródła Zakrzewska-Półtorak, Alicja; Hajduga, Piotr; Rogowska, Małgorzata
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Data wydania 2016
Język polski
Seria/Czasopismo Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics
Numer w serii 443
ISSN serii 1899-3192
Zakres stron 23-32
Bibliografia (na str.) 32
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-7695-604-6
DOI 10.15611/pn.2016.443.02
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Znaczenie współpracy miast i gmin w kreowaniu efektywnych systemów transportowych w odpowiedzi na zjawisko urban sprawl = Importance of cooperation between cities and communes in creating effective ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe suburbanizacja, urban sprawl, współpraca miast, system transportowy

suburbanization, urban sprawl, cooperation of cities, transportation system

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 10
Liczba arkuszy 0.62

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/