Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zima, Krzysztof

Wnioskowanie z przypadków w prognozowaniu kosztów robót budowlanych opartym na modelu BIM

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Inżynieria przedsięwzięć budowlanych : problemy, modele, metody
Redaktor źródła Sobotka, Anna; Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Współtwórca źródła Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Warszawa, Kraków
Wydawca Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
Wydawnictwo według MEiN Polska Akademia Nauk
Data wydania 2018
Język polski
Seria/Czasopismo Studia z Zakresu Inżynierii
Numer w serii 99
ISSN serii 0137-5393
Zakres stron 63-88
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 87-88
ISBN 978-83-939534-3-1
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wnioskowanie z przypadków w prognozowaniu kosztów robót budowlanych opartym na modelu BIM / Krzysztof Zima // W: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych : problemy, modele, metody / red. Anna Sobotka, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe realizacja przedsięwzięcia budowlanego, metoda wnioskowania z przypadków CBR, technologia BIM, kalkulacje kosztów

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 1.4
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/