Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47529)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21795)
    Materiały konferencyjne (22601)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Cisek, Piotr; Taler, Dawid; Cisek, Grzegorz

Numerical modeling of heat transfer in the fixed-matrix regenerator working in the Electric Thermal Storage heating system

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Seria/Czasopismo MATEC Web of Conferences
Data wydania 2018
Język angielski
Numeracja Vol. 240
Typ nośnika online
Liczba stron 7
Zakres stron [1-7]
Oznaczenia ref./art. 01008
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 7
Bibliografia (liczba pozycji) 29
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2261-236X
Uwagi Section: Heat, Mass and Momentum Transfer
Nazwa konferencji XI International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer (ICCHMT 2018)
Miejsce konferencji Cracow, Poland
Data konferencji 21-24.05.2018
DOI 10.1051/matecconf/201824001008
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Numerical modeling of heat transfer in the fixed-matrix regenerator working in the Electric Thermal Storage heating system / Piotr Cisek, Dawid Taler, Grzegorz Cisek // MATEC Web of Conferences [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Electric Thermal Storage (ETS), regenerator, convective heat transfer
Abstrakt
The study presents the concept of Electric Thermal Storage (ETS) central heating system. Thermal Energy Storage (TES) is carried out in the fixed-matrix regenerator. The energy conservation equations, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN nie
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Punkty za indeksowanie w bazach 15
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w czasopiśmie
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/