Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48879)
    Książki (7436)
    Artykuły i czasopisma (22396)
    Materiały konferencyjne (22349)
    Rozprawy doktorskie (1233)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ciepłucha, Wojciech

Zamieszkiwanie w betonie

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Dwelling in concrete
Seria/Czasopismo Pretekst
Numeracja nr 8
Data wydania 2018
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 54-60
Oznaczenie ilustracji fot.
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2449-5247
Uwagi Bibliogr. w przypisach
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Zamieszkiwanie w betonie = Dwelling in concrete / Wojciech Ciepłucha // Pretekst : zeszyty Zakładu Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej / Instytut Projektowania Architektonicznego. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe zamieszkiwanie, beton, transmutacja, aktowość, forma, wrażliwość, rzecz

dwelling, concrete, transmutation, act, form, sensitivity, item
Abstrakt
Piękne odnosi się do tego co już uformowane, ukształtowane, a nie do budynku architektonicznego. Sama forma nie jest jeszcze budynkiem architektonicznym, ale dopiero tym co estetyczne. Zakładając, ... więcej

Beauty relates to what has been formed, shaped, and not to an architectural building. The form itself is not yet an architectural building, but only that, which is aesthetic. Assuming that the form has ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN nie
Punktacja czasopisma 1
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/