Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22637)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tyliszczak, Bożena; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Drabczyk, Anna; Bogucki, Rafał; Olejnik, Ewa; Kinasiewicz, Joanna; Głąb, Magdalena

Hydrogels containing caffeine and based on Beetosan® - proecological chitosan - preparation, characterization, and in vitro cytotoxicity

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
Numeracja Vol. 68, Iss. 15
Data wydania 2019
Data udostępnienia on-line 2018-11-08
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 931-935
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (liczba pozycji) 18
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1563-535X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1080/00914037.2018.1525537
Opis bibliograficzny
Hydrogels containing caffeine and based on Beetosan® - proecological chitosan - preparation, characterization, and in vitro cytotoxicity / Bożena Tyliszczak, Sonia Kudłacik-Kramarczyk, Anna Drabczyk, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe chitosan, hydrogels, caffeine, cytotoxicity, cancer cells, photopolymerization
Abstrakt
In paper preparation and characterization of hydrogels based on chitosan of bees’ origin and modified with caffeine have been reported. Surface morphology of hydrogel materials including their average ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 70
Impact Factor 1.982
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/