Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zachariasz, Agata

Beginnings of landscape architecture in Poland

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Landscape Architecture and Art
Numeracja Vol. 13, No 13
Data wydania 2018
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 115-127
Oznaczenie ilustracji fot., wykr.
Bibliografia (na str.) 126-127
Bibliografia (liczba pozycji) 53
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2255-8640
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.22616/j.landarchart.2018.13.13
Opis bibliograficzny
Beginnings of landscape architecture in Poland / Agata Zachariasz // Landscape Architecture and Art [Dokument elektroniczny]. – 2018, Vol. 13, No 13, s. 115-127 : fot., wykr. – Tryb dostępu: http://llufb.llu.lv/Raksti/Landscape_Architecture_Art/2018/vol_13/LLU_Landscape_Architect_Art_Vol_13_2018.pdf. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [642100] Architektura krajobrazu, parków, zieleni. Mała architektura
[640000] Architektura
[640800] Projektowanie architektoniczne. Kształtowanie form architektonicznych, elementy i środki kształtowania
Słowa kluczowe landscape design, development of profession, landscape education
Abstrakt
The article describes the period from the end of the nineteenth century to the 1950's. It presents the achievements of the pioneers of Polish landscape architecture, associated with various aspects of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW nie
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Punkty za indeksowanie w bazach 15
Liczba arkuszy 1.5
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/