Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49511)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22689)
    Materiały konferencyjne (22345)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Siwowski, Tomasz; Sieńko, Rafał; Bednarski, Łukasz; Rajchel, Mateusz ; Howiacki, Tomasz

Światłowodowe pomiary odkształceń elementów mostów kompozytowych na przykładzie wybranych badań

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Wariant tytułu Optical fiber strain measurements of composite bridge members based on selected tests
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Mosty : przemiany w projektowaniu i technologiach budowy : Seminarium Naukowo-Techniczne Wrocławskie Dni Mostowe, Wrocław, 28-29 listopada 2017
Redaktor źródła Biliszczuk, Jan; Onysyk, Jerzy
Współtwórca źródła Politechnika Wrocławska. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego. Katedra Mostów i Kolei [inst. sprawcza]
Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa [inst. sprawcza]
Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne
Wydawnictwo według MEiN Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 489-496
Oznaczenie ilustracji fot., schem., wykr.
Bibliografia (na str.) 495-496
Bibliografia (liczba pozycji) 14
Oznaczenie streszczenia Summ.
ISBN 978-83-7125-275-4
Nazwa konferencji Seminarium Naukowo-Techniczne Wrocławskie Dni Mostowe
Miejsce konferencji Wrocław
Data konferencji 28-29.11.2017
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Światłowodowe pomiary odkształceń elementów mostów kompozytowych na przykładzie wybranych badań / Tomasz Siwowski, Rafał Sieńko, Łukasz Bednarski, Mateusz Rajchel, Tomasz Howiacki // W: Mosty ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe mosty kompozytowe FRP, odkształcenia, światłowody, pomiary

composite bridges FRP, strains, optical fibres, measurements
Abstrakt
Współcześnie, projektanci i wykonawcy poszukują efektywnych sposobów wznoszenia konstrukcji. Stąd, materiały kompozytowe coraz częściej znajdują zastosowanie w inżynierii lądowej, przede wszystkim ... więcej

Nowadays, designers and engineers are searching for effective ways to construct structures. That is why composite materials are increasingly used in civil engineering applications, mainly because of its ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.5
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/