Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49511)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22689)
    Materiały konferencyjne (22345)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sieńko, Rafał; Bednarski, Łukasz; Howiacki, Tomasz; Koryciński, Jakub

Pomiary deformacji mostu podwieszonego z wykorzystaniem światłowodowych czujników geometrycznie ciągłych DFOS

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Wariant tytułu Suspension bridge defermation measurements with distributed fiber optic sensors DFOS
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Mosty hybrydowe : Seminarium Naukowo-Techniczne Wrocławskie Dni Mostowe, Wrocław, 29-30 listopada 2018
Redaktor źródła Biliszczuk, Jan; Onysyk, Jerzy
Współtwórca źródła Politechnika Wrocławska. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego. Katedra Mostów i Kolei et al. [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne
Wydawnictwo według MEiN Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne
Data wydania 2018
Język polski
Zakres stron 361-369
Oznaczenie ilustracji fot., rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 368-369
Bibliografia (liczba pozycji) 14
Oznaczenie streszczenia Summ.
ISBN 978-83-7125-279-2
Nazwa konferencji Seminarium Naukowo-Techniczne Wrocławskie Dni Mostowe
Miejsce konferencji Wrocław
Data konferencji 29-30.11.2018
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Pomiary deformacji mostu podwieszonego z wykorzystaniem światłowodowych czujników geometrycznie ciągłych DFOS / Rafał Sieńko, Łukasz Bednarski, Tomasz Howiacki, Jakub Koryciński // W: Mosty hybrydowe ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe most podwieszony, odkształcenia, przemieszczenia, pomiary światłowodowe

suspension bridge, strains, displacements, optical fibre measurements
Abstrakt
Most im. Tadeusza Mazowieckiego w Rzeszowie przez rzekę Wisłok to jedna z największych tego typu konstrukcji w Polsce i druga co do wysokości pylonu (zaraz po moście Rędzińskim we Wrocławiu), oddana ... więcej

Tadeusz Mazowiecki bridge in Rzeszów by the Wisłok River is one of the largest structures of this type in Poland and the second in terms of the pylon height (just after the Rędziński bridge in Wrocław), ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.5
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/