Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49470)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22672)
    Materiały konferencyjne (22330)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Baran, Ireneusz; Lyasota, Igor; Skrok, Krzysztof

Badanie metodą emisji akustycznej podziemnych rurociągów technologicznych w bazach magazynowych ropy naftowej

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Problemy Eksploatacyjne Baz Magazynowych Produktów Naftowych, Poznań, 25-26 maja 2017
Redaktor źródła Ziółko, Jerzy
Miejsce wydania Poznań
Wydawca Centrum Edukacji Alias
Wydawnictwo według MEiN Centrum Edukacji Alias
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 40-50
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 49-50
Bibliografia (liczba pozycji) 14
Nazwa konferencji XX Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Eksploatacyjne Baz Magazynowych Produktów Naftowych
Miejsce konferencji Rosnówko k/Poznania
Data konferencji 25-26.05.2017
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Badanie metodą emisji akustycznej podziemnych rurociągów technologicznych w bazach magazynowych ropy naftowej / Ireneusz Baran, Igor Lyasota, Krzysztof Skrok // W: Konferencja Naukowo-Techniczna nt. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe emisja akustyczna, diagnostyka techniczna, rurociągi technologiczne

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 1.5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/