Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47529)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21795)
    Materiały konferencyjne (22601)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łach, Michał; Mierzwiński, Dariusz; Korniejenko, Kinga; Stanek, Artur; Mikuła, Janusz

The behaviour of alkali activated materials based on calcium clay at elevated temperatures

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Seria/Czasopismo MATEC Web of Conferences
Data wydania 2018
Język angielski
Numeracja Vol. 247
Typ nośnika online
Liczba stron 5
Zakres stron [1-5]
Oznaczenia ref./art. 00054
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 5
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2261-236X
Nazwa konferencji Fire and Environmental Safety Engineering 2018 (FESE 2018)
Miejsce konferencji Lviv, Ukraine
Data konferencji 7-8.11.2018
DOI 10.1051/matecconf/201824700054
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
The behaviour of alkali activated materials based on calcium clay at elevated temperatures / Michał Łach, Dariusz Mierzwiński, Kinga Korniejenkp, Artur Stanek, Janusz Mikuła // MATEC Web of Conferences ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe alkali activated material, calcium clays, fire resistance
Abstrakt
Growing environmental awareness and importance of development of sustainable construction materials for decreasing environmental impact of construction industry are main motivators to research work on ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN nie
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Punkty za indeksowanie w bazach 15
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w czasopiśmie
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/