Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46641)
    Książki (7637)
    Artykuły i czasopisma (21081)
    Materiały konferencyjne (22938)
    Rozprawy doktorskie (1192)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Suchenia, Anna; Kluza, Krzysztof; Wiśniewski, Piotr; Ligęza, Antoni

Przegląd rozwiązań w zakresie modelowania z wykorzystaniem notacji: UML, BPMN, DMN i CMMN

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Overview of the most important solutions in the field of modeling using the notations: UML, BPMN, DMN and CMMN
Seria/Czasopismo Marketing i Rynek
Numeracja Nr 12
Data wydania 2018
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 340-352
Oznaczenie ilustracji schem., tab.
Bibliografia (na str.) 350-352
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 1231-7853
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Przegląd rozwiązań w zakresie modelowania z wykorzystaniem notacji: UML, BPMN, DMN i CMMN = Overview of the most important solutions in the field of modeling using the notations: UML, BPMN, DMN and ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe UML, BPMN, DMN, CMMN, inżynieria oprogramowania

UML, BPMN, DMN, CMMN, software engineering
Abstrakt
Modelowanie jest jednym z istotnych etapów tworzenia kaĪdego systemu. Podczas projektowania systemów informatycznych wykorzystywane są różne notacje ułatwiające analizę i zrozumienie całego procesu ... więcej

Modeling constitutes an essential stage of a creating software system. When designing information systems, various notations are used to facilitate the analysis and understanding of the entire design and ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 9
Liczba arkuszy 1
Dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/