Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47821)
    Książki (7423)
    Artykuły i czasopisma (21982)
    Materiały konferencyjne (22618)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Niemczynowicz, Agnieszka; Czernel, Grzegorz; Matwijczuk, Arkadiusz; Makowski, Marcin; Pustuła, Katarzyna; Karcz, Dariusz; Matwijczuk, Alicja; Górecki, Andrzej; Piotrowicz-Cieślak, Agnieszka I.

Spectroscopic and theoretical studies of dual fluorescence in 2-hydroxy-n-(2-phenylethyl)benzamide induced by ESIPT process – Solvent effects

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Luminescence
Numeracja Vol. 208
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 125-134
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 133-134
Bibliografia (liczba pozycji) 72
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0022-2313
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.jlumin.2018.12.024
Opis bibliograficzny
Spectroscopic and theoretical studies of dual fluorescence in 2-hydroxy-n-(2-phenylethyl)benzamide induced by ESIPT process – Solvent effects / Agnieszka Niemczynowicz, Grzegorz Czernel, Arkadiusz Matwijczuk, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe dual fluorescence effect, molecular spectroscopy, salicylic acid derivatives, [TD] DFT calculations, H-bonds
Abstrakt
This work discusses the theoretical ([TD]DFT) and spectroscopic investigation into2-Hydroxy-N-(2-phenylethyl)benzamide(SAL3)and its physiochemical behaviour in the selected organic solvents. The compound ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 3.28
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/