Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22917)
    Materiały konferencyjne (22238)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Lenartowicz, J. Krzysztof

Janusz Ballenstedt i jego Teoria Minimum w architekturze

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Janusz Ballenstedt and his Theory of Minimum in architecture
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numeracja T. 46
Data wydania 2018
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 41-59
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 59
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2450-0038
Uwagi Archiwalia = Archivalia
Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Janusz Ballenstedt i jego Teoria Minimum w architekturze = Janusz Ballenstedt and his Theory of Minimum in architecture / J. Krzysztof Lenartowicz // Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640200] Historia architektury. Zabytki architektury. Twórcy
[640900] Teoria architektury
[640800] Projektowanie architektoniczne. Kształtowanie form architektonicznych, elementy i środki kształtowania
[640000] Architektura
Słowa kluczowe Janusz Ballenstedt, teoria i historia architektury, ekonomia projektowania, Architektura Naturalnie Ukształtowana, zasada minimum

Janusz Ballenstedt, theory and history of architecture, economy of design, Naturally Shaped Architecture, the principle of minimum
Abstrakt
W artykule przedstawiona została postać Janusza Ballenstedta (1929-2005), krakowskiego architekta, którego przypadki losu przemieściły w środowisko francuskie. Był projektantem znaczących obiektów ... więcej

The article presents the person of Janusz Ballenstedt (1929-2005), a Cracow architect, whom twists of fate relocated to French circles. He was the designer of significant buildings in Poland, a man of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 5
Publikacja indeksowana w Web of Science tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/