Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22917)
    Materiały konferencyjne (22238)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kosiński, Wojciech; Zielińki, Miłosz

Nowe uwarunkowania – wielki zakręt oraz dalsze widoki

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy New conditions – the great turn and further prospects
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numeracja T. 46
Data wydania 2018
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 7-16
Bibliografia (na str.) 16
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2450-0038
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł redakcyjny/wstępny (editorial)
Opis bibliograficzny
Nowe uwarunkowania – wielki zakręt oraz dalsze widoki = New conditions – the great turn and further prospects / Wojciech Kosiński, Miłosz Zielińki // Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architektura, architektura krajobrazu, nowe uwarunkowania, Teka, urbanistyka

architecture, landscape architecture, new conditions, Teka, urban planning
Abstrakt
W artykule przedstawiona została postać Janusza Ballenstedta (1929-2005), krakowskiego architekta, którego przypadki losu przemieściły w środowisko francuskie. Był pro jektantem znaczących obiektów ... więcej

The article presents the person of Janusz Ballenstedt (1929-2005), a Cracow architect, whom twists of fate relocated to French circles. He was the designer of significant buildings in Poland, a man of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 5
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/