Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46622)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21077)
    Materiały konferencyjne (22976)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bajwoluk, Tomasz

Przemiany przestrzeni w otoczeniu arterii komunikacyjnej na przykładzie ciągu ulicy Mogilskiej w Krakowie

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Spatial transformations in the surroundings of a transportation artery. The case of Mogilska street in Kraków
Seria/Czasopismo Budownictwo i Architektura
Numeracja Vol. 17 (3)
Data wydania 2018
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 57-66
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 64-65
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1899-0665
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24358/Bud-Arch_18_173_04
Opis bibliograficzny
Przemiany przestrzeni w otoczeniu arterii komunikacyjnej na przykładzie ciągu ulicy Mogilskiej w Krakowie / Tomasz Bajwoluk // Budownictwo i Architektura [Dokument elektroniczny]. – 2018, Vol. 17 (3), ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe miasto, arteria komunikacyjna, struktura przestrzenna

city, transportation artery, spatial structure
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie przemian przestrzeni w otoczeniu ciągu ulicy Mogilskiej w Krakowie. Arteria ta stanowi główny ciąg komunikacyjny łączący śródmieście Krakowa z Nową Hutą. ... więcej

The aim of the article is to present transformations of space in the surroundings of Mogilska street in Kraków. The artery is a main transportation route connecting central Kraków with Nowa Huta. The ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 6
Liczba arkuszy 0.7
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/