Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22917)
    Materiały konferencyjne (22238)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Białkiewicz, Joanna Jadwiga

Metropol Parasol – nowa ikona Sewilli. Kontrowersje wokół obecności współczesnej architektury w historycznej tkance miasta

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Metropol Parasol – Seville’s new icon. Controversy surrounding the presence of contemporary architecture in a city’s historical urban tissue
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numeracja T. 46
Data wydania 2018
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 77-109
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 108-109
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2450-0038
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Metropol Parasol – nowa ikona Sewilli. Kontrowersje wokół obecności współczesnej architektury w historycznej tkance miasta = Metropol Parasol – Seville’s new icon. Controversy surrounding the ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe biomorfizm, Jürgen Mayer H, Metropol Parasol, przestrzeń publiczna, Sewilla

biomorphism, Jürgen Mayer H, Metropol Parasol, public space, Seville
Abstrakt Metropol Parasol w Sewilli to kontrowersyjny i budzący silne emocje obiekt zaprojektowany przez berlińskiego architekta Jürgena Hermanna Mayera. To biomorficzne dzieło wkracza odważnie w historyczną tkankę miasta, stając się jego nową ikoną.

Metropol Parasol in Seville is a controversial and highly emotional object designed by the Berlin architect Jürgen Hermann Mayer. This biomorphic work bravely enters the historical tissue of the city, becoming its new icon.

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 5
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/