Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49545)
    Książki (7505)
    Artykuły i czasopisma (22709)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Scislo, Lukasz; Kozien, Marek S.

Experimental verification of a control algorythm based on measurement of bending moment by the strain measurement method used for active reduction of transversal vibrations of beams by piezoelectric elements

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła 25th International Congress on Sound and Vibration 2018 (ICSV 25), Hiroshima, Japan 8-12 July 2018. Vol. 2
Miejsce wydania Auburn
Wydawca International Institute of Acoustics & Vibration
Wydawnictwo według MEiN The International Institute of Acoustics and Vibration
Data wydania 2018
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 882-889
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 889
Bibliografia (liczba pozycji) 16
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISBN 978-151086845-8
Nazwa konferencji 25th International Congress on Sound and Vibration 2018: Hiroshima Calling (ICSV 25)
Miejsce konferencji Hiroshima, Japan
Data konferencji 8-12.07.2018
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Experimental verification of a control algorythm based on measurement of bending moment by the strain measurement method used for active reduction of transversal vibrations of beams by piezoelectric elements ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [382100] Przyrządy do pomiarów wielkości mechanicznych i geometrycznych
[380000] Technika pomiarowa. Aparatura naukowo-badawcza
[391621] Konstrukcja elementów pomiarowych wielkości elektrycznych, wielkości mechanicznych i wielkości fizykochemicznych
[391600] Konstrukcje elementów sterowania i automatyki. Konstrukcja elementów pomiarowych
[390000] Automatyka
Słowa kluczowe active methods, piezoelectric elements, piezoelectric materials, strain measurements
Abstrakt
The new generation of intelligent material technology, including systems with network of sensing and actuating elements, control and data analysing capabilities has incising impact on future design and ... więcej

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Liczba arkuszy 1
Dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika
inżynieria mechaniczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/