Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Urbański, Aleksander; Podleś, Krzysztof

A 2D/3D method of the groundwater flow and stability analysis of a slope with dewatering wells

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Metoda analizy 2D/3D przepływu wód gruntowych i stateczności zbocza odwadnianego przy pomocy studni odwadniających
Seria/Czasopismo Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numeracja Vol. 115, Iss. 12
Data wydania 2018
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 95-106
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 106
Bibliografia (liczba pozycji) 8
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 0011-4561
Uwagi Sekcja: Civil Engineering
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.4467/2353737XCT.18.186.9674
Opis bibliograficzny
A 2D/3D method of the groundwater flow and stability analysis of a slope with dewatering wells = Metoda analizy 2D/3D przepływu wód gruntowych i stateczności zbocza odwadnianego przy pomocy studni odwadniających ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
[620000] Gospodarka wodna
Słowa kluczowe FEM analysis of groundwater flow, slope stability analysis, dewatering wells

analiza filtracji MES, stateczność zboczy, studnie odwadniające
Abstrakt
This paper presents an approximate method for a groundwater flow analysis in the case of a slope with vertical dewatering wells distributed equidistantly. Firstly, a multi-scale problem of flow to a drainage ... więcej

Przedstawiono przybliżoną metodę analizy przepływu wód gruntowych dla przypadku zbocza ze studniami odwadniającymi rozmieszczonymi w równych odstępach. Na wstępie rozwiązano wieloskalowe zagadnienie ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 13
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13
Dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/