Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Orman, Łukasz J.; Radek, Norbert; Kapjor, Andrej; Karpisz, Dariusz

Passive methods of boiling heat transfer enhancement

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Pasywne metody intensyfikacji wymiany ciepła przy wrzeniu
Seria/Czasopismo Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numeracja Vol. 115, Iss. 12
Data wydania 2018
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 193-198
Oznaczenie ilustracji schem., wykr.
Bibliografia (na str.) 198
Bibliografia (liczba pozycji) 8
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 0011-4561
Uwagi Sekcja: Mechanics
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.4467/2353737XCT.18.193.9681
Opis bibliograficzny
Passive methods of boiling heat transfer enhancement = Pasywne metody intensyfikacji wymiany ciepła przy wrzeniu / Łukasz J. Orman, Norbert Radek, Andrej Kapjor, Dariusz Karpisz // Technical Transactions ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe boiling heat transfer, microstructures

wymiana ciepła przy wrzeniu, mikrostruktury
Abstrakt
The paper presents the issue of boiling heat transfer enhancement with the use of different passive techniques, namely the application of wire mesh coatings, capillary porous layers, pin – fins and laser ... więcej

W artykule przedstawiono zagadnienie intensyfikacji wymiany ciepła przy wrzeniu poprzez zastosowanie różnych pokryć tj. struktur siatkowych, kapilarno – porowatych, mikrożeber czy obróbki laserowej. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 13
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/