Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Białko, Mikołaj

Technologie informacyjne jako narzędzie służące zwiększaniu dostępności przestrzeni

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Information technology as a tool for increasing the accessibility of the space
Tytuł źródła Miasto dla ludzi. T. 1
Redaktor źródła Gronostajska, Barbara
Współtwórca źródła Politechnika Wrocławska. Wydział Architektury [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Wydaw. ZET
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo ZET
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 40-49
Bibliografia (na str.) 49
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-948597-2-5
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Technologie informacyjne jako narzędzie służące zwiększaniu dostępności przestrzeni = Information technology as a tool for increasing the accessibility of the space / Mikołaj Białko // W: Miasto ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe technologie cyfrowe dla osób z niepełnosprawnością, miasto dla wszystkich, informacja a dostępność przestrzeni, „potrzeby przestrzenne” osób z niepełnosprawnością, dostępność interfejsu

digital technologies for people with disabilities, city for all, information and the accessibility of the space, needs of the people with disabilities regarding to the space, interface accessibility
Abstrakt
Nie bez powodu mówimy dzisiaj o istnieniu społeczeństwa informacyjnego. Informacja kształtuje rzeczywistość, w tym przestrzeń, czasem w bardzo dosłowny sposób. Jednocześnie jesteśmy świadkami ... więcej

Not without a reason we speak today of the existence of the information society. The information shapes our reality, including the space, sometimes in a very direct way. At the same time we are witnessing ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.6

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/