Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Drabiński, Przemysław

Konflikt interesów dewelopera i klienta w odniesieniu do przestrzeni publicznej wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Conflict of interests of residents and developers in relation to the public space of multi-family units
Tytuł źródła Miasto dla ludzi. T. 1
Redaktor źródła Gronostajska, Barbara
Współtwórca źródła Politechnika Wrocławska. Wydział Architektury [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Wydaw. ZET
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo ZET
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 141-148
Bibliografia (na str.) 148
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-948597-2-5
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Konflikt interesów dewelopera i klienta w odniesieniu do przestrzeni publicznej wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych = Conflict of interests of residents and developers in relation to the public ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe przestrzeń publiczna, wielorodzinne zespoły mieszkaniowe, konflikt interesów

public space, multi-family housing, conflict of interest
Abstrakt
Artykuł jest próbą refleksji nad negatywnym wpływem, jaki wywierają deweloperzy oraz sami mieszkańcy na proces kształtowania przestrzeni publicznej w wielorodzinnych zespołach mieszkaniowych. Związane ... więcej

This article is an attempt to reflect the negative impact of both developers and residents in the process of creating public space in multi-family units. Problems connected with influence of developers, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/