Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49496)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22683)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gierszon, Mateusz

Znaczenie procesu budowy dla kształtowania wspólnoty lokalnej

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy The importance of building process for the formation of local community
Tytuł źródła Miasto dla ludzi. T. 1
Redaktor źródła Gronostajska, Barbara
Współtwórca źródła Politechnika Wrocławska. Wydział Architektury [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Wydaw. ZET
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo ZET
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 247-260
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 260
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-948597-2-5
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Znaczenie procesu budowy dla kształtowania wspólnoty lokalnej = The importance of building process for the formation of local community / Mateusz Gierszon // W: Miasto dla ludzi. T. 1 / red. Barbara ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe metoda gospodarcza, samopomoc, metoda Segala, partycypacja

self-build, self-help, Segal method, participation
Abstrakt
Akt wspólnotowej budowy pojedynczych domów czy osiedli związany jest z tradycją budowlaną Europy, a znaczenie tego procesu dla kształtowania się lokalnych społeczności jest powszechnie znane. ... więcej

Act of communal building of individual houses or settlements is associated with the European building tradition and the importance of this process for the development of local communities is well known. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.84

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/