Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49496)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22683)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kiesiewicz, Sebastian

Każde pokolenie może wybudować własne miasto

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Each generation can build your own town
Tytuł źródła Miasto dla ludzi. T. 1
Redaktor źródła Gronostajska, Barbara
Współtwórca źródła Politechnika Wrocławska. Wydział Architektury [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Wydaw. ZET
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo ZET
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 350-358
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 356
Bibliografia (liczba pozycji) 4
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-948597-2-5
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Każde pokolenie może wybudować własne miasto = Each generation can build your own town / Sebastian Kiesiewicz // W: Miasto dla ludzi. T. 1 / red. Barbara Gronostajska ; Politechnika Wrocławska. Wydział ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Antonio Sant’Elia, nowe technologie, miasto

Antonio Sant'Elia, new technologies, town
Abstrakt
Na przykładzie projektów Antonio Sant’Eli „Stazione Aeroplani” (1912), „dworzec główny z Citta Nuova” (1913-14), „hangaru lotniczego” (1913), „stacji generatorów elektrycznych” (1913), ... więcej

In the example projects Antonio Sant’Elia Stazione Areoplani (1912), the main station of Citta Nuova (1913-1914), aviation hangar (1913), the station of electric generators (1913), Casa and Grandinate ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/