Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49496)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22683)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Latusek, Karolina

Ogrody śródblokowe – poszukiwanie zieleni w centrum miasta

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Inner block gardens – searching for greenery in the city center
Tytuł źródła Miasto dla ludzi. T. 2
Redaktor źródła Gronostajska, Barbara
Współtwórca źródła Politechnika Wrocławska. Wydział Architektury [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Wydaw. ZET
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo ZET
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 77-93
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 92-93
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-948597-2-5
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Ogrody śródblokowe – poszukiwanie zieleni w centrum miasta = Inner block gardens – searching for greenery in the city center / Karolina Latusek // W: Miasto dla ludzi. T. 2 / red. Barbara Gronostajska ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ogrody śródblokowe, zieleń w mieście, park kulturowy, przestrzeń publiczna

inner block gardens, greenery in the city, cultural park, public space
Abstrakt
Plan Ochrony Parku Kulturowego „Stare Miasto” w Krakowie zakłada ochronę nie tylko wartości historycznych, kulturowych i widokowych centrum miasta. Plan wskazuje również potrzebę ochrony zieleni ... więcej

Protection Plan Cultural Park “Old Town” in Krakow involves taking care of not only the historical, cultural and scenic city center. The plan also indicates the need to protect the greenery in the ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.7

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/