Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49496)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22683)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Małozięć, Karolina

Człowiek – mieszkaniec gigamiasta przyszłości

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Human – a resident of the future gigacity
Tytuł źródła Miasto dla ludzi. T. 2
Redaktor źródła Gronostajska, Barbara
Współtwórca źródła Politechnika Wrocławska. Wydział Architektury [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Wydaw. ZET
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo ZET
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 131-145
Oznaczenie ilustracji il. kolor.
Bibliografia (na str.) 142-144
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-948597-2-5
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Człowiek – mieszkaniec gigamiasta przyszłości = Human – a resident of the future gigacity / Karolina Małozięć // W: Miasto dla ludzi. T. 2 / red. Barbara Gronostajska ; Politechnika Wrocławska. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe jednostka w megacity, miejska przestrzeń publiczna, komunikacja w mieście, integralność społeczna, urbanizacja

the unity in a megacity, public urban space, urban transport, social integrity, urbanization
Abstrakt
Życie w mieście daje człowiekowi nowy wachlarz możliwości, lepsze zarobki, wyższą kulturę. Równocześnie jednak oddala go od środowiska naturalnego i zmusza do zmiany stylu życia. Obecnie ok. ... więcej

Life in a city gives to man a new range of opportunities, better wages, higher culture. However at the same time it moves him away from the natural environment and forces to change the lifestyle. Currently ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.66

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/