Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Małozięć, Karolina

Kolor i forma w przestrzeniach publicznych Hiszpanii i Portugalii 2009-2014

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Colour and form in public space in Spain and Portugal 2009-2014
Tytuł źródła Miasto dla ludzi. T. 2
Redaktor źródła Gronostajska, Barbara
Współtwórca źródła Politechnika Wrocławska. Wydział Architektury [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Wydaw. ZET
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo ZET
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 146-158
Oznaczenie ilustracji il. kolor.
Bibliografia (na str.) 156-158
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-948597-2-5
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Kolor i forma w przestrzeniach publicznych Hiszpanii i Portugalii 2009-2014 = Colour and form in public space in Spain and Portugal 2009-2014 / Karolina Małozięć // W: Miasto dla ludzi. T. 2 / red. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe kontrastowe forma i kolor, przestrzeń publiczna, integracja społeczna

contrasting color and form, public space, social integration
Abstrakt
Autor artykułu podejmuje rozważania na temat koloru i formy stosowanych w miejskich przestrzeniach publicznych, jako podstawowych elementów percepcji wizualnej. Czy kontrastujące ze środowiskiem miejskim ... więcej

The article presents the authors reflections about color and form used in city public spaces as the basic elements of visual perception. Are contrasting color and shape able to improve the quality of use ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.6

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/