Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Maurer, Anna

Poprzemysłowe elementy wodne, a idea rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej Como. Przykładowe koncepcje: Como waterfront

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Brownfields water features, and the idea of revitalizing the downtown Como. Examples of concepts: Territori in Evoluzione. Como waterfront: between city and lake landscape
Tytuł źródła Miasto dla ludzi. T. 2
Redaktor źródła Gronostajska, Barbara
Współtwórca źródła Politechnika Wrocławska. Wydział Architektury [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Wydaw. ZET
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo ZET
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 171-179
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 178-179
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-948597-2-5
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Poprzemysłowe elementy wodne, a idea rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej Como. Przykładowe koncepcje: Como waterfront = Brownfields water features, and the idea of revitalizing the downtown Como. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe rewitalizacja terenów poprzemysłowych, reintegracja, elementy wodne, Como

brownfield redevelopment, reintegration, water features, Como
Abstrakt
Miasto Como położone w dolinie alpejskiego jeziora, w otoczeniu licznych górskich rzek i strumieni, w dużym stopniu zawdzięcza im swój rozwój. Nabrzeże jeziora przez wiele stuleci stanowiło port ... więcej

City of Como, situated in the valley of the lake, surrounded by numerous mountain rivers and streams, largely owes them its development. Waterfront lake for many centuries was the commercial port and the ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.55

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/