Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49496)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22683)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Moskal, Tomasz

Już dziś żyjemy w miastach przyszłości – w poszukiwaniu uniwersalnego porządku

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Cities of the future are already there – in search of the universal order
Tytuł źródła Miasto dla ludzi. T. 2
Redaktor źródła Gronostajska, Barbara
Współtwórca źródła Politechnika Wrocławska. Wydział Architektury [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Wydaw. ZET
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo ZET
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 220-230
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 226
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-948597-2-5
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Już dziś żyjemy w miastach przyszłości – w poszukiwaniu uniwersalnego porządku = Cities of the future are already there – in search of the universal order / Tomasz Moskal // W: Miasto dla ludzi. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ortogonalna siatka, historia, miasto przyszłości

grid, history, city, future
Abstrakt
Problem kształtowania i porządkowania przestrzeni towarzyszy miastom od początku ich powstawania. Poszukiwanie formy przestrzeni miejskiej, to z jednej strony walka o możliwość zaspokojenia podstawowych ... więcej

The idea of the urban space’ shape and order is the problem accompanying cities from the very beginning. The city’s form is on the one hand battle for answering basic life needs, on the other hand ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.7

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/