Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Walczak, Agata

Zastosowanie teorii Jednostki Sąsiedzkiej w osiedlach Nowej Huty – projekty a rzeczywistość

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Application of the Theory of Neighborhood Unit in Nowa Huta residential complex – designing and reality
Tytuł źródła Miasto dla ludzi. T. 2
Redaktor źródła Gronostajska, Barbara
Współtwórca źródła Politechnika Wrocławska. Wydział Architektury [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Wydaw. ZET
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo ZET
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 329-336
Bibliografia (na str.) 335-336
Bibliografia (liczba pozycji) 14
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-948597-2-5
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Zastosowanie teorii Jednostki Sąsiedzkiej w osiedlach Nowej Huty – projekty a rzeczywistość = Application of the Theory of Neighborhood Unit in Nowa Huta residential complex – designing and reality ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe planowanie przestrzenne, urbanistyka, Jednostka Sąsiedzka, Nowa Huta

spatial planning, urbanism, Neighborhood Unit, Nowa Huta
Abstrakt
Opracowana przez amerykańskiego architekta Clarenca Arthura Perry’ego teoria Jednostek Sąsiedzkich znalazła szerokie zastosowanie w projektach wielu osiedli na całym świecie. Stała się podstawą ... więcej

Theory of Neighborhood Units developed by American architect Clarence Arthur Perry has found wide used in many housing projects all over the world. Since early twentieth century many cities have problems ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.52

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/