Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wiśniewska, Magdalena

Miasta z ludźmi i dla ludzi – publiczna przestrzeń współczesnego miasta

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Cities of people and for people – public space of the modern city
Tytuł źródła Miasto dla ludzi. T. 2
Redaktor źródła Gronostajska, Barbara
Współtwórca źródła Politechnika Wrocławska. Wydział Architektury [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Wydaw. ZET
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo ZET
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 392-403
Bibliografia (na str.) 402-403
Bibliografia (liczba pozycji) 26
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-948597-2-5
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Miasta z ludźmi i dla ludzi – publiczna przestrzeń współczesnego miasta = Cities of people and for people – public space of the modern city / Magdalena Wiśniewska // W: Miasto dla ludzi. T. 2 ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe przestrzeń publiczna, transformacja, partycypacja społeczna

public space, urban transformation, social participation
Abstrakt
Przestrzeń miejska to stała, odbierana za pomocą zmysłów, tworząca rozpoznawalne sekwencje struktura w obszarze miasta, która nie może być definiowana tylko poprzez fizyczne granice, ale również ... więcej

Urban space is a constant, recognizable structure in the city, perceived by senses. It can not be defined only by physical boundaries, but mainly by social activity taking place in that particular space. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.8

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/