Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46645)
    Książki (7637)
    Artykuły i czasopisma (21085)
    Materiały konferencyjne (22930)
    Rozprawy doktorskie (1192)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Taler, Dawid; Pitry, Rafał; Taler, Jan

Operation assessment of hybrid heat source for heating the building and preparation of hot water in the fire brigade building

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Cleaner Production
Numeracja Vol. 214
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 962-974
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 973-974
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0959-6526
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.jclepro.2018.12.259
Opis bibliograficzny
Operation assessment of hybrid heat source for heating the building and preparation of hot water in the fire brigade building / Dawid Taler, Rafał Pitry, Jan Taler // Journal of Cleaner Production [Dokument ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [440000] Energetyka
[442100] Energetyka cieplna
Słowa kluczowe Hybrid heat source, gas-fired condensing boiler, ground heat pump, air heat pump, solar collector, efficiency of a gas-fired boiler, heating seasonal performance factor, gas and electricity consumption
Abstrakt
The paper presents the annual results of monitoring a hybrid heat source consisting of a condensing gas boiler, ground and air heat pump, and solar collectors. A boiler with a nominal heat output of 186 ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 7.246
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Liczba arkuszy 0.8
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/