Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49470)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22672)
    Materiały konferencyjne (22330)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łakomy, Katarzyna

Budownictwo willowe w strukturze miast i ośrodków przemysłowych 2. połowy XIX wieku

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Sztuka w Łodzi (7) : inspiracje – metamorfozy – refleksje
Redaktor źródła Stanilewicz, Karolina; Sadowski, Łukasz M.; Sumorok, Aleksandra
Miejsce wydania Łódź
Wydawca Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział w Łodzi
Wydawnictwo według MEiN Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 63-78
Oznaczenie ilustracji fot.
ISBN 978-83-925950-2-1
Uwagi Bibliogr. w przypisach
Nazwa konferencji Sesja naukowa Inspiracje – Metamorfozy – Refleksje. Sztuka w Łodzi 7
Miejsce konferencji Łódź
Data konferencji 8-9.11.2013
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Budownictwo willowe w strukturze miast i ośrodków przemysłowych 2. połowy XIX wieku / Katarzyna Łakomy // W: Sztuka w Łodzi (7) : inspiracje – metamorfozy – refleksje / zesp. red. Karolina Stanilewicz, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe willa, Górny Śląsk, miasto przemysłowe, krajobraz

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.5
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/