Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48904)
    Książki (7444)
    Artykuły i czasopisma (22394)
    Materiały konferencyjne (22329)
    Rozprawy doktorskie (1234)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pardela, Łukasz; Wilkaniec, Agnieszka; Środulska-Wielgus, Jadwiga; Wielgus, Krzysztof

Znaczenie terenów zieleni pofortecznej dla zieleni miejskiej Krakowa, Poznania i Wrocławia

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy The importance of post-fortress green space in Cracow, Poznań and Wrocław
Seria/Czasopismo Nauka Przyroda Technologie
Numeracja T. 12, Z. 2
Data wydania 2018
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 153-162
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 160-161
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 1897-7820
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.21595/ j me.2018.20408
Opis bibliograficzny
Znaczenie terenów zieleni pofortecznej dla zieleni miejskiej Krakowa, Poznania i Wrocławia = The importance of post-fortress green space in Cracow, Poznań and Wrocław / Łukasz Pardela, Agnieszka Wilkaniec, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe zabytkowe tereny zieleni, zieleń miejska, fortyfikacja
Abstrakt
Deficyt terenów zieleni publicznej na przedmieściach, a także w strefach wewnątrzmiej-skich, intensyfikacja zabudowy oraz fragmentaryzacja systemów fortyfikacji historycznych daw-nych twierdz to problemy ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 9
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 9
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/