Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22917)
    Materiały konferencyjne (22238)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wielgus, Krzysztof; Środulska-Wielgus, Jadwiga

Wyjątkowe i uniwersalne wartości dawnych krajobrazów warownych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Unique and universal values of former fortified landscapes
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numeracja T. 46
Data wydania 2018
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 431-447
Oznaczenie ilustracji fot., mapy
Bibliografia (na str.) 447
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2450-0038
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Wyjątkowe i uniwersalne wartości dawnych krajobrazów warownych = Unique and universal values of former fortified landscapes / Krzysztof Wielgus, Jadwiga Środulska-Wielgus // Teka Komisji Urbanistyki ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe krajobraz warowny, historia fortyfikacji, krajobraz kulturowy

cultural landscape, fortification history, fortificated landscape
Abstrakt
Bezpieczeństwo to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Od czasów neolitu potrzebę tę spełniano poprzez specjalną organizację przestrzeni ludzkich siedzib – jako scenografii spodziewanych walk. ... więcej

A safety was the primeval human need. Since the Neolithic Era it was completed with a special organization of human settlements as a big scenery for a forthcoming battle. A long-range artillery, stopped ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 5
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/