Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47557)
    Książki (7450)
    Artykuły i czasopisma (21808)
    Materiały konferencyjne (22596)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bialik-Wąs, Katarzyna; Pielichowski, Krzysztof

Bio-hybrid acrylic hydrogels containing metronidazole – loaded poly(acrylic acid-co-methyl methacrylate) nanoparticles and Aloe vera as natural healing agent

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
Numeracja Vol. 68, Iss. 15
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 915-923
Oznaczenie ilustracji fot., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 922-923
Bibliografia (liczba pozycji) 49
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1563-535X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1080/00914037.2018.1525535
Opis bibliograficzny
Bio-hybrid acrylic hydrogels containing metronidazole – loaded poly(acrylic acid-co-methyl methacrylate) nanoparticles and Aloe vera as natural healing agent / Katarzyna Bialik-Wąs, Krzysztof Pielichowski ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe acrylic hydrogels, metronidazole, poly(AA-co-MMA), Aloe vera, bio-hybrid materials
Abstrakt
In this work we present the preparation route of acrylic hydrogels containing metronidazole – loaded poly(acrylic acid-co-methyl methacrylate) micro- and nanoparticles and Aloe vera. In these bio-hybrid ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 70
Impact Factor 1.982
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/