Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22917)
    Materiały konferencyjne (22238)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ciuła, Michał

Gra brył w świetle, czyli rola słońca w architekturze

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy The play of masses in the light, or the role of the sun in architecture
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numeracja T. 46
Data wydania 2018
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 111-125
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 125
Bibliografia (liczba pozycji) 34
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2450-0038
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Gra brył w świetle, czyli rola słońca w architekturze = The play of masses in the light, or the role of the sun in architecture / Michał Ciuła // Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architektura energooszczędna, architektura słoneczna, architektura zrównoważona

energy-efficient architecture, solar architecture, sustainable architecture
Abstrakt
W 1969 roku miała miejsce XXIV Sesja Generalna ONZ na temat aktualnego stanu środowiska na świecie. Raport U. Thanta ostrzegał przed postępującą degradacją natury. Konieczna stała się zmiana ... więcej

In 1969, the XXIV UN General Session on the current state of the world’s environment took place. U. Thant’s report warned against the ongoing degradation of nature. It was necessary to change the system ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 5
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Liczba arkuszy 1.01

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/