Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bojęś-Białasik, Anna; Kucia, Agata; Nawrot, Jakub; Niemiec, Dariusz; Poleski, Jacek; Szyma, Marcin; Woźniak, Mateusz

Medieval church on Skałka in Kraków in the light of interdisciplinary research : summary

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Średniowieczny kościół na Skałce w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych
Redaktor źródła Poleski, Jacek
Współtwórca źródła Polska Akademia Umiejętności [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Polska Akademia Umiejętności
Wydawnictwo według MEiN Polska Akademia Umiejętności
Data wydania 2018
Język angielski
Zakres stron 117-131
ISBN 978-83 7676-285-2
Uwagi Bibliogr. w przypisach
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Medieval church on Skałka in Kraków in the light of interdisciplinary research : summary / Anna Bojęś-Białasik [et al.] // W: Średniowieczny kościół na Skałce w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architecture, Rotunda, gothic church, monastery of the Pauline Fathers, Skałka, conservation, preservation, excavation works

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 1.5
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/