Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22917)
    Materiały konferencyjne (22238)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sykta, Izabela

Architektura krajobrazu i miejska ekologia jako zrównoważone odpowiedzi na niezrównoważony rozwój Szanghaju

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Landscape architecture and city ecology as sustainable answers to the un-sustainable development of Shanghai
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numeracja T. 46
Data wydania 2018
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 577-600
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 599-600
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2450-0038
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Architektura krajobrazu i miejska ekologia jako zrównoważone odpowiedzi na niezrównoważony rozwój Szanghaju = Landscape architecture and city ecology as sustainable answers to the un-sustainable development ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architektura krajobrazu, Chongming, miejska ekologia, Expo’2010, Szanghaj

landscape architecture, Chongming, city ecology, Expo’2010, Shanghai
Abstrakt
Rozwój Szanghaju w XX w. nie przebiegał w sposób zrównoważony. Imponujące tempo urbanizacji i uprzemysłowienia, katastrofalny stan środowiska miejskiego. W XXI wieku Szanghaj staje się modelowym ... więcej

Development of Shanghai in 20th century didn’t proceed sustainably. An impressive pace of urbanization and industrialization, the disastrous state of the urban environment. Shanghai in 21st century has ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 5
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/