Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22919)
    Materiały konferencyjne (22248)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Hebda, Edyta; Pielichowski, Krzysztof

Polyurethane/POSS hybrid materials

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Polymer/POSS nanocomposites and hybrid materials : preparation, properties, applications
Redaktor źródła Kalia, Susheel; Pielichowski, Krzysztof
Miejsce wydania Cham
Wydawca Springer
Wydawnictwo według MEiN Springer
Data wydania 2018
Język angielski
Seria/Czasopismo Springer Series on Polymer and Composite Materials
ISSN serii 2364-1878
Typ nośnika online
Zakres stron 167-204
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 196-204
Bibliografia (liczba pozycji) 150
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-3-030-02327-0 (eBook)
978-3-030-02326-3
DOI 10.1007/978-3-030-02327-0_5
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Polyurethane/POSS hybrid materials / Edyta Hebda and Krzysztof Pielichowski // W: Polymer/POSS nanocomposites and hybrid materials : preparation, properties, applications [Dokument elektroniczny] / eds. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe polyurethane, POSS, hybrid materials, nanocomposites, synthesis, modification, properties
Abstrakt
Organic–inorganic hybrid materials, prepared via chemical synthesis or physical blending of functionalized nanofillers within polymer matrix, have gained an increased attention in the recent years. Polyhedral ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 2
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/